First slide

Wie zijn wij:

Vrije: wil zeggen dat we plaatselijk kerk willen zijn zonder dat we ‘van bovenaf’ door andere besturen en vergaderingen geregeerd worden. Van Bovenaf willen we alleen bestuurd worden door Jezus. Hij is het, waar alles om draait.

Lees verder ...

02-02-2020

Op Zondag 02-02-2020 Kerkdienst

Voorganger is Dhr. H.M. Jager

Aanvang : 10 uur

Agenda

Missie :

De Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen die erop gericht is om God en de naaste te dienen.

Lees verder ...

Jeugd :

De jeugd neemt een bijzondere plaats in binnen onze gemeente, omdat wij van het standpunt uitgaan: De jeugd heeft de toekomst, ook binnen onze gemeente. Daarom hebben wij elke zondag tijdens de ochtenddienst voor de kinderen en tieners activiteiten.

Lees verder ...

Jeugd :

De jeugd neemt een bijzondere plaats in binnen onze gemeente, omdat wij van het standpunt uitgaan: De jeugd heeft de toekomst, ook binnen onze gemeente. Daarom hebben wij elke zondag tijdens de ochtenddienst voor de kinderen en tieners activiteiten.

Lees verder ...